Αγγλικός Όρος
voice mail
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητικό ταχυδρομείο
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback