Αγγλικός Όρος
vocoid
Πηγές
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντοειδές (το)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback