Αγγλικός Όρος
voice dialing
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητική πληκτρολόγηση 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback