ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φατνιακό κλειστό (το) alveolar stop
φατνιακό πολυπαλλόμενο (το) alveolar trill
φατνία (τα) alveole
φατνιοουρανικός,-ή,-ό alveolo-palatal
φατνοουρανικός,-ή,-ό alveolopalatal
φατνιακή ακρολοφία (η) alveolum
φατνιακός-ή-ό alveolus
φατνοουρανικός,-ή,-ό alveopalatal
φαινομενική συγχώνευση (η) apparentmerger
φράση άρθρου (η) article phrase