Αγγλικός Όρος
article phrase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Elly van Gelderen (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φράση άρθρου (η)

feedback