Αγγλικός Όρος
alveolus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακός-ή-ό

feedback