Αγγλικός Όρος
alveolopalatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνοουρανικός,-ή,-ό

feedback