Αγγλικός Όρος
alveolar trill
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακό πολυπαλλόμενο (το)

feedback