Αγγλικός Όρος
alveolo-palatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιοουρανικός,-ή,-ό

feedback