Αγγλικός Όρος
alveolum
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακή ακρολοφία (η)

feedback