Αγγλικός Όρος
alveolar stop
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακό κλειστό (το)

feedback