Αγγλικός Όρος
alveopalatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνοουρανικός,-ή,-ό

feedback