ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταξική διάσπαση (η) class cleavage
ταξική διάλεκτος (η) class dialect
ταξικός κόμβος class node
τάξημα (το) classeme
ταξινόμηση (η) classification
τάξη (η) classification
ταξινόμηση γλωσσών (η) classification of languages
ταξινομημένη διάταξη (η) classified order
ταξινομητής (ο) classifier
ταξινομώ classify