Αγγλικός Όρος
classeme
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κλάσημα (το)
Όρος
τάξημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback