Αγγλικός Όρος
classified order
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομημένη διάταξη (η)

feedback