Αγγλικός Όρος
class cleavage
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξική διάσπαση (η)

feedback