Αγγλικός Όρος
class node
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξικός κόμβος

feedback