ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρήματα φορέα εμπειρίας (τα) experiencer verbs
Ρήματα ψυχικού πάθους (τα) Psych verbs
ρήματα-γέφυρα (τα) bridge verbs
ρηματικά συμπλέγματα (τα) verbal clusters
ρηματικές καταλήξεις verb's termination
ρηματική ομάδα verbal group
ρηματική ορισματική δομή (η) verb argument constructions
ρηματική φράση (η) verb phrase (VP)
ρηματικό επίθετο (το) verbal adjective
ρηματικό μόριο verbal particle