ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρουτίνα ευφημισμού euphemism treadmill
ρήματα φορέα εμπειρίας (τα) experiencer verbs
ρητός-ή-ό explicit
ρητή παραγωγή (η) explicit derivation
ρητήγνώση explicit knowledge
ρητόεπιτελεστικό explicit performative
ρητή διατύπωση explicitness
ρητότητα explicitness
Ρητότητα (η) explicitness
ρέουσα αφασία (η) fluenta aphasia