Αγγλικός Όρος
explicit knowledge
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρητήγνώση
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback