Αγγλικός Όρος
explicit derivation
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρητή παραγωγή (η)

feedback