ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
περιπλανώμενη λέξη (η) Wanderwort
περιστολή/ανάκληση φωνήεντος (η) vowel retraction
πτώση φωνήεντος vowel reduction
ποιότητα του φωνήεντος (η) vowel quality
προσθίωση φωνήεντος (η) vowel fronting
ποικιλία των φωνηέντων (η) vowel alternation
ποιότητα φωνής (η) voice set
ποιότητα φωνής (η) voice quality
ποιότητα ομιλίας voice quality
πρωτολέξη (η) vocable