Αγγλικός Όρος
vowel retraction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιστολή/ανάκληση φωνήεντος (η)

feedback