Αγγλικός Όρος
Wanderwort
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιπλανώμενη λέξη (η)

feedback