Αγγλικός Όρος
voice quality
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ποιότητα φωνής (η)
Όρος
ποιότητα ομιλίας

feedback