Αγγλικός Όρος
vowel fronting
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσθίωση φωνήεντος (η)

feedback