ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πεδίο αναφορικής δέσμευσης (το) A-binding field
περιορισμός του α πάνω στο α (ο) a-over-constraint
Πεπιεσμένες πτυχές (οι), Πεπιεσμένες χορδές (οι) abducted
προφορά (η) accent
προφορά (η) accent
προφορά (η), τόνος (ο) accent
προφορά (η) accent
περισπωμένη (η) accent circumflex
πρόσβαση (η) access
προφίλ πρόσβασης (το) access profile