Αγγλικός Όρος
accent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προφορά (η), τόνος (ο)

feedback