Αγγλικός Όρος
accent
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
ΕΚΠΑ (Κουρουπέτρογλου), Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996), Hartmann & James (2002), Fromkin (2011)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τόνος (ο)
Πηγές
Lyons (2002)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Πετρούνιας
Όρος
προφορά (η)
Πηγές
Crystal (2003)
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ

feedback