Αγγλικός Όρος
accent circumflex
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περισπωμένη (η)

feedback