Αγγλικός Όρος
access
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Evans (2007)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρόσβαση (η)

feedback