Αγγλικός Όρος
a-over-constraint
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιορισμός του α πάνω στο α (ο)

feedback