Αγγλικός Όρος
accent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προφορά (η)
Πηγή
Crystal (2008)
Όρος
τόνος
Όρος
έμφαση
Όρος
τονίζω, δίνω έμφαση

feedback