Αγγλικός Όρος
access profile
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προφίλ πρόσβασης (το)

feedback