Αγγλικός Όρος
abducted
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πεπιεσμένες πτυχές (οι), Πεπιεσμένες χορδές (οι)

feedback