ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πτωτικές καταλήξεις (οι) case endings
πτώση φωνήεντος vowel reduction
πτώση που δηλώνει διά μέσου κίνηση (η) perlative
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η) superessive
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η) supraessive
πτώση (η) case
πτώση fall
πτυχία στη λεξικογραφία (τα) degrees in lexicography
πρωτότυπος κλασικής θεωρίας (ο) classical theory prototype
Πρωτότυπος (ο) prototype