ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πυροδότης προϋπόθεσης pressupposition trigger
πυροδότης trigger
πυρηνικός,-ή,-ό kernel
πυρηνικός,-ή,-ό nuclear
πυρηνικός-ή-ό core
πυρηνικός τόνος (ο) nuclear stress
πυρηνικός τόνος tonic accent
Πυρηνικός δυναμικός τόνος (ο) Nuclear stress
πυρηνικοί κανόνες (οι) core rules
πυρηνικοί κανόνες (οι) kernel rules