Αγγλικός Όρος
kernel
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνικός,-ή,-ό

feedback