Αγγλικός Όρος
Nuclear stress
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πυρηνικός δυναμικός τόνος (ο)

feedback