Αγγλικός Όρος
core rules
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνικοί κανόνες (οι)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback