Αγγλικός Όρος
trigger
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυροδότης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback