Αγγλικός Όρος
nuclear
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνικός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)

feedback