Αγγλικός Όρος
pressupposition trigger
Πηγή
Florian Schwarz (2014)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυροδότης προϋπόθεσης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback