ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λογοφορικότητα (η) logophoricity
λογοφορικός,-ή,-ό logophoric
λογοφορική αντωνυμία (η) logophoric pronoun
λογοτεχνική υφολογία (η) literary stylistics
λογοτεχνική πραγματολογία (η) literary pragmatics
λογοτεχνική γλώσσα (η) literary language
λόγος στη συνεπαγωγή κοινής λογικής discourse in common sense entailment (DICE)
λόγος speech
λόγος speech and language
λόγος discourse