Αγγλικός Όρος
speech
Πηγές
Crystal (2003, 2008)
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεκτικός-ή-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
λόγος
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback