Αγγλικός Όρος
discourse in common sense entailment (DICE)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λόγος στη συνεπαγωγή κοινής λογικής
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback