Αγγλικός Όρος
discourse
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Lyons
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λόγος
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback