Αγγλικός Όρος
logophoric pronoun
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοφορική αντωνυμία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback