Αγγλικός Όρος
literary language
Πηγές
Crystal (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοτεχνική γλώσσα (η)

feedback