Αγγλικός Όρος
logophoricity
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοφορικότητα (η)

feedback